office 365

Uppsättning av Azure Resource Manager i vScope

För att vScope ska kunna inventera Azure Resource Manager behöver vScope läsrättigheter till prenumerationen du ska läsas ut.  I den här guiden kommer vi gå igenom hur du skapar en vScope-appl...

Setting Up Discovery of Azure (Resource Manager)

This integration is used for retrieving several Azure resources. The Azure AD, Microsoft 365 and Intune needs the Microsoft Graph API permissions. Additional resources such as app services, storages a...